top of page

Planering på autopilot.

U_bg_2.jpg

Planering

Via plattformen kan företag schemalägga talanger, ta emot tidsrapporter, hantera incidentrapporter och kommunicera med teamet. Det är det kompletta verktyget för att planera en verksamhet — med minimalt manuellt arbete. Vid exempelvis sjukfrånvaro kan systemet snabbt hitta ersättare utan sms eller samtal.

schedule.png
upgig_in_context.jpg

Kom igång

Boka en demo och se varför företag litar på Upgig
som en partner för sin tillväxt.

Det första steget är ett nyfiket videomöte.

bottom of page