En samlad plats för att hitta och anlita kvalitetssäkrade talanger.

The right talent,

right on time. 

Upgig_pattern.png

The Talent Platform

Rätt färdigheter, vid rätt tidpunkt. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att hitta och anlita talanger flexibelt.

U_bg_2.jpg

Connect

Marketplace

Publiceras ditt gig på Upgig och du får ansökningar från matchande talanger. Anlita bästa talangen!

Power Search

Hitta nya talanger lika enkelt som du hittar musik på streamingtjänster.

Streama talangdata och hitta rätt ibland tusentals talanger!

Talent Scout

Få hjälp av vårt team! Vi ger dig snabbt en shortlist med förkvalificerade talanger redo att anlita.

Hire

Du kan anlita via oss vare sig det gäller ett kortare gig, bokning av konsult eller en längre anställning. 

Manage

Planering på autopilot! Via plattformen kan du schemalägga, ta emot tidsrapporter, hantera incidentrapporter och kommunicera med teamet. Det är det kompletta verktyget för att hantera flexibla team.

Några av de företag litar på oss som en partner för sin tillväxt.
Upgig_pattern.jpg

En digital HR-avdelning

Om det är något som inledningen av 2020-talet har lärt oss så är det att saker förändras fort. Samtidigt som vi rest mindre har vi lärt oss precis hur mycket vi faktiskt påverkas av omvärlden. Detta har tvingat företag att snabbt kunna anpassa, ställa om och tänka nytt. Digitaliseringen har för många gått från att vara en prioritet, till en självklar nödvändighet. Tiden är mogen för tekniken att på allvar underlätta och injicera arbetsmarknaden med ny energi. Behovet av en flexibel och snabbt tillgänglig arbetskraft finns inom de flesta branscher. Med många toppar och dalar behövs det system för att säkra rätt kompetenser. Upgig är mer än en plattform för att hitta talanger, det är din nya digitala HR-avdelning.

upgig_in_context.jpg

Kom igång

Boka en demo och se varför företag litar på Upgig
som en partner för sin tillväxt.

Det första steget är ett nyfiket videomöte.